Meningitis

Meningitis

Què és la meningitis?

En una societat en la qual podem parlar amb qualsevol persona, a qualsevol part del món, només posant la mà a la butxaca i connectant el nostre telèfon mòbil, no ens deixa de sorprendre la notícia propera de la mort d'un nen per una malaltia infecciosa com la meningitis.

Sense haver-la pogut eradicar, per desgràcia, la incidència d'aquesta temible malaltia ha disminuït considerablement en el nostre entorn els últims anys, en part perquè disposem de més informació i, sobretot, per la introducció de vacunes actives davant d'algunes bactèries causants de meningitis.