Com es produeix?

La meningitis és una malaltia infecciosa, contagiosa que afecta totes les edats, tot i que amb més incidència l'infantil.

Es produeix per la inflamació de les meninges a causa de l'acció de virus o bactèries. Les meninges són les membranes que en forma de bossa envolten el cervell i la medul•la espinal.