Quin tractament té?

Les meningitis víriques no requereixen cap tractament especial perquè són autolimitades i de curs benigne. Només necessiten atenció hospitalària per evitar deshidratacions en el cas de vòmits intensos o per alleugerar la cefalea.

Les meningitis bacterianes requereixen atenció hospitalària urgent amb la finalitat d'instaurar tractament antibiòtic i antiinflamatori precoç i evitar l'aparició de sepsi o afectació multiorgànica.