Totres les meningitis són iguals?

Existeixen bàsicament dos grans grups de meningitis: les produïdes per virus, que habitualment tenen un curs benigne, no requereixen tractament antibiòtic i excepcionalment deixen seqüeles; i les produïdes per bactèries que són més greus, requereixen tractament mèdic precoç i poden deixar seqüeles i, fins i tot, produir la mort.

Una varietat en la seva forma clínica de presentació són les anomenades sepsis fulminants, on a part de la inflamació de les meninges, es produeix una invasió sanguínia per part de la bactèria causant i produeix una catàstrofe orgànica que pot causar la mort per la rapidesa i agressivitats en la instauració dels símptomes. Existeixen múltiples virus causants de meningitis i moltes bactèries. En el nostre entorn, per ordre de freqüència, estan implicades les següents bactèries:

  • Meningococ tipus B
  • Meningococ tipus C
  • Pneumococ
  • Haemphilus influenzia tipus B