cabecera especialidadcabecera especialidad
consultas externasconsultas externas

Consultes externes

Un nodrit grup de prestigiosos pediatres que garanteixen la continuïtat assistencial

Hi ha al campus un nodrit grup de prestigiosos pediatres que garanteixen la continuïtat assistencial de tots els pacients que ho requereixin i que no disposin de pediatre de referència.