cabecera especialidadcabecera especialidad
hospitalizacion pediatricahospitalizacion pediatrica

Unitat d'Hospitalització Pediàtrica

Format per un equip de pediatres i un equip d'infermeria especialitzada, que compta amb el suport de diferents especialistes pediàtrics i de tots els serveis diagnòstics del centre

El Servei d'Hospitalització Pediàtrica atén els pacients que requereixin ingrés, procedents del Servei d'Urgències, i els remesos per pediatres externs i del campus, i pels diferents especialistes.

Aquest servei està format per un equip de pediatres i un equip d'infermeria especialitzada, que compta amb el suport de diferents especialistes pediàtrics i de tots els serveis diagnòstics del centre, a fi d'aconseguir una assistència integral i de qualitat.

Coordinació de la Unitat d’Hospitalització pediàtrica
Dra. Olga Martínez Vázquez

Equip:
Dra. Paula Aroza
Dra. Ana Mª Embid García
Dra. Esther Soria Fernández