Estudi femení

en l'estudi integral de la parella

Inici del procés

est-femeninoest-femenino

En el cas de les dones, l'estudi de l'esterilitat comença amb:

  • Anàlisi hormonal i immunològica. S'ha de realitzar entre el 2n i 4t dia de la menstruació. No necessita fer-se en dejuni.
    • Hormonal: FSH/ LH/ PRL / 17 β Estradiol i opcionalment H. Anti Mülleriana
    • Immunològica: HBsAG/ HC Ac/ RPR/ Ac. VIH
  • Ecografia ginecològica. El millor moment per a la pràctica de l'ecografia és els primers dies del cicles després de la menstruació. En aquest moment es pot valorar la reserva fol•licular dels ovaris, descartar anomalies anatòmiques de l'úter (deformacions o parets intrauterines), alteracions de l'endometri que dificulten la implantació embrionària com la presència de pòlips endometrials i descartes quists o tumoracions ovàriques que justifiquin l'esterilitat.

A partir d'aquestes exploracions bàsiques, l'especialista els indicarà altres proves diagnòstiques complementàries ja sigui per conèixer altres causes d'esterilitat menys probables, o bé per aprofundir en l'estudi dels problemes que es poden haver palesos en aquest estudi bàsic.

Exploracions complementàries en la dona

Histerosalpingografia (HSG)

La Histerosalpingografia es porta a terme quan les primeres exploracions són normals o bé davant la sospita de possibles alteracions de les trompes, per antecedent d'endometriosi, antecedents quirúrgics en la dona com una apendicectomia o història de peritonitis, etc. Mostra, també, la correcta morfologia de la cavitat uterina i les seves possibles malformacions: úter doble, septe, arquejat, etc. És molt útil per diagnosticar dilatacions de les trompes com l'Hidrosàlpinx, algunes de les quals poden tenir efectes negatius sobre la implantació embrionària.

És una tècnica senzilla que es porta a terme en un centre de radiodiagnòstic. Tot i que en alguns casos pot ser una mica molèstia, no requereix anestèsia. Presenta una taxa de complicacions molt baixa (1%) i es realitza sota profilaxi antibiòtica. Consisteix en la introducció a l'úter a través de la vagina d'un líquid de contrast radioopac que omple la cavitat uterina i es difon a través de les trompes i dibuixa i mostra la seva permeabilitat en sortir de la cavitat peritoneal.

Histeroscòpia

La Histeroscòpia consisteix en la introducció a l'úter d'una fina càmera que permet visualitzar l'interior de la cavitat uterina. Permet valorar alteracions interiors de l'úter, la presència de pòlips i la seva extracció, la presència de miomes submucoses, etc.

És una tècnica d'exploració senzilla que no sempre requereix anestèsia.

Laparoscòpia

La Laparoscòpia és una tècnica d'exploració quirúrgica que es porta a terme en un quiròfan sota anestèsia general i que permet entrar a la cavitat abdominal per explorar la correcta morfologia de l'aparell reproductor femení i corregir algunes de les seves alteracions. En ocasions es valora, també, la permeabilitat de les trompes, es descarten adherències pèlviques que poden alterar la mobilitat de les trompes o atrapar els ovaris i dificultar la seva accessibilitat. És una exploració complementària invasiva i només es porta a terme si les altres exploracions d'esterilitat ho requereixen.

Cariotip

cromosomas-femcromosomas-femEl Cariotip consisteix en una extracció de sang en la qual es determina el patró cromosòmic de cada individu. Les alteracions del cariotip poden estar vinculades a problemes d'esterilitat o avortaments de repetició. S'estudien els 22 parells de cromosomes i els 2 cromosomes sexuals: X i Y. Es demana en els casos d'avortaments de repetició, esterilitat de causa desconeguda i en ocasions prèviament a la pràctica d'un cicle de FIV-ICSI.

Anàlisi d'infertilitat (en casos d'avortaments de repeticiónalítica de infertilidad (en casos de abortos de repetición)

Per realitzar aquesta anàlisi s'efectua una extracció de sang i es determinen els factors de coagulació i immunològics que poden justificar una infertilitat.