Cursos dirigits a professionals

  • Edupark: curs intensiu, de cap de setmana, la finalitat del qual és entrenar professionals de la salut en el programa Edupark perquè puguin aplicar el programa a col·lectius d’afectats de Parkinson.