Cursos especials dirigits als pacients

 • EduPark. Programa psicoeducatiu impartit paral·lelament a familiars i afectats la finalitat del qual és dotar-los de les eines necessàries per afrontar la malaltia de la manera més adaptativa possible. S’imparteix cada setembre, un cop per setmana, durant 8 setmanes.
 • Activem la ment. Consisteix en l’estimulació de les funcions cognitives a través d’un programa informatitzat. Exercicis per treballar a casa

Cada mes se’n fa un sobre algun dels temes següents:

 • Memòria. Què és la memòria, com funciona i com podem millorar-la.
 • No deixis de gaudir: el maneig de les emocions. Les emocions i els mètodes per manejar-les a través del pensament i la conducta.
 • Marxa i equilibri. Reeducació la marxa donant estratègies per superar les diferents dificultats que es presentin.
 • Estiraments. Amb l’objectiu d’augmentar l’elasticitat de la musculatura, la flexibilitat i l’eficiència dels moviments.
 • Mobilitat, ritme i musicoteràpia. Per millorar el ritme de la marxa i de la parla. Es potencia l’expressió corporal i facial per millorar la comunicació verbal i no verbal amb l’ajuda de la música.
 • Massatge i relaxació. S’ensenyen diferents maniobres de mesoteràpia aplicades a la relaxació i el coneixement de la pròpia persona.
 • Estratègies de comunicació. Pretén dotar els pacients d’estratègies per prevenir els diferents problemes de comunicació.
 • Veu cantada. Treballa els aspectes fonamentals de la veu a partir del cant i la música.
 • Rehabilitació motora fina a través de les mans. Consisteix a donar estratègies per a la rehabilitació de la coordinació motora fina i mantenir la destresa en l’escriptura.
 • Problemes en la deglució. Formació sobre el funcionament dels mecanismes que intervenen en l’alimentació: la masticació dels aliments, la deglució i la digestió, per aconseguir una millora en el procés de la deglució.

 • CampusPark. Teràpies intensives durant el mes de juliol de caràcter lúdic, cultural i esportiu.