Mindfulness i atenció plena

L’atenció plena ens ajuda a recuperar el nostre equilibri intern, atenent de manera integral els aspectes de la persona: cos, ment i esperit. Practicant l’atenció plena desenvolupem més capacitat de confiança i de compassió. La pràctica d’aquesta atenció obre la porta cap a noves possibilitats, ens porta a l’aquí i l’ara, ens convida a viure una vida de manera plena i en el present.

Programa: un total de vuit sessions distribuïdes setmanalment cada dijous de 19 a 20.30 h.
Impartit per: Dra. Conxita Puig i Rovira

Dirigit: a tot el públic