Pruebas diagnósticas
Pruebas diagnósticas

Proves diagnòstiques

La Polisomnografia nocturna és la prova essencial per realitzar l'estudi dels trastorns del somni. Consisteix a registrar mitjançant una sèrie de sensors els esdeveniments que succeeixen mentre es dorm, per a això es monitoriza el electroencefalograma, la presència de roncs i el seu volum, el nivell d'oxigen en sang, les parades de la respiració i les característiques de les mateixes, els moviments de les cames, en cas de sospita de síndrome de cames inquietes etc. Aquesta prova que és completament indolora i requereix estar ingressat durant una nit. Es precisa almenys el registre de 7 hores de somni. Al matí d'hora el pacient és donat d'alta i pot realitzar la seva activitat laboral habitual.

Quan la Polisomnografia no inclou l'electroencefalograma la denominem Polisomnografia respiratòria. Aquesta prova és menys complexa però permet també realitzar el diagnòstic de la síndrome d'Apnea de Somni (SAS). En ser més senzilla també pot realitzar-se de forma ambulatoria.

El nostre grup està realitzant diagnòstics de SAS al domicili dels pacients una mitjançant tècnica innovadora d'invenció pròpia, que no precisa cap tipus de cables ni sensors. El sistema que està patentat (SleepWise®), consisteix a registrar les alteracions del somni mitjançant una càmera de video per posteriorment processar les imatges amb un programa informàtic especialment dissenyat per interpretar les alteracions respiratòries del somni.

El sistema és molt còmode ja que no s'apliquen sensors sobre la pell, el registre és a distància i no interfereix en la qualitat del somni del pacient. Aquesta prova està validada per als adults i a mitjà termini creiem que també ho estarà en els nens on serà especialment útil.