Abdominal i ginecològica

Tècnica ultrasonogràfica no invasiva que permet obtenir imatges dels diferents òrgans intrabdominals i pèlvics, incloent la valoració de l'úter i els ovaris.