Les caigudes són un dels problemes que més ens preocupen al Centre Mèdic Teknon. De vegades, el fet de no voler molestar, o voler fer les mateixes activitats que a casa, són motius que afavoreixen una caiguda.

Els professionals d'infermeria, després d'avaluar-ne el risc, aplicaran una sèrie de mesures destinades a evitar que el pacient caigui; però si ens ajuda, junts reduirem la possibilitat que això passi.Preneu-vos el temps!

Aneu amb compte i preneu-vos el temps quan es mogui per l'hospital.

  • Incorporeu el llit abans d'aixecar-vos.
  • Tingueu a prop els elements de suport: caminadors, crosses, bastons…
  • Deixeu al vostre abast el que consideri necessari: telèfon, comandament tv, orinal cunya, timbre, interruptor de la llum…
  • Truqueu al timbre per demanar que us ajudin: aviseu a infermeria si teniu problemes per moure's o se sent inestable en caminar.
  • Seieu al llit 5 minuts abans d'aixecar-se: no us aixequeu ràpid, asseieu-vos a la vora del llit uns minuts abans de posar-vos drets.
  • Utilitzeu calçat adequat: utilitzeu calçat tancat i antilliscant i eviteu caminar descalç.
  • Utilitzeu els elements de suport necessaris.
  • Hi ha medicacions que augmenten el risc de caigudes: antihipertensius, diürètics, sedants, anestèsics, laxants... Seguiu les recomanacions d'infermeria.
  • No trepitjar el terra mullat: el 70% de les caigudes es produeixen en trepitjar el terra mullat.