Tecnologia puntera bannerTecnologia puntera banner
Tecnologia punteraTecnologia puntera

Tecnologia puntera

Quiròfan híbrid: a l'avantguarda de la innovació mèdica

L'equip de l'Institut Cardiovascular Teknon és expert en l'ús de la tecnologia més avançada per al diagnòstic més precís i segur de les patologies cardíaques i el seu tractament. Comptem amb un quiròfan híbrid d'última generació que permet la realització d'operacions mínimament invasives, amb la màxima seguretat en els procediments, que afavoreixen la ràpida recuperació dels pacients.

Diferències entre un quiròfan híbrid i un convencional

Beneficis per als pacients


Una mínima agressió per al pacient, una recuperació més ràpida després de la intervenció i menys risc d'infeccions i complicacions postoperatòries. Aquestes tres són les claus que estan convertint la cirurgia mínimament invasiva en l'estàndard dels procediments quirúrgics actuals.

Sales d'hemodinàmica d'última generació

Amb l'objectiu d'oferir els avenços més nous en el tractament de la patologia cardiovascular, comptem a més amb 3 sales de hemodinàmica i tractament de les arrítmies equipades cadascuna amb una plataforma de teràpia guiada per imatge d'última generació. Aquestes plataformes amb interfície intuïtiva, similar a una tauleta, permeten realitzar procediments complexos en un entorn app, treballant en paral·lel i programant amb antelació gran quantitat de tasques que faciliten la tasca dels professionals i augmenta la seguretat dels pacients.

Técniques avançades de diagnòstic per imatge

Entre les tècniques disponibles per al diagnòstic destaquen l'ecocardiografia-3D, la ressonància magnètica cardíaca, la TAC cardíaca i coronària, i la PET-TC.

 • Ecocardiografia-3D. L'ecocardiografia-3D transtoràcica i transesofàgica (ETE-3D) ha estat acreditada com la tècnica de referència en l'avaluació dels pacients afectats per malalties de les vàlvules cardíaques. Es tracta d'una tècnica d'aplicació senzilla que destaca per la facilitat d'interpretació de les imatges, la qual cosa la converteix en la manera més intel·ligible d'avaluar el cor, no només per al cardiòleg, sinó per a la resta d'especialistes implicats en el maneig de pacients amb cardiopaties. Les indicacions més comunes per dur a terme un examen amb Eco 3D són:
  • Avaluació de la vàlvula aòrtica: estenosi i insuficiència.
  • Avaluació de la vàlvula mitral degenerativa amb defectes de tancament (insuficiència): el prolapse mitral és una de les indicacions més habituals de l'Eco 3D, encara que també pot ser útil per a la valoració de l'estenosi mitral, especialment en casos amb finestra transtoràcica deficient.
  • Valoració de les pròtesis: és una altra de les principals indicacions de la tècnica ETE 3D. Especialment, l'avaluació de les dehiscències periprotèsiques. La informació proporcionada és més precisa que la que ofereix l'Eco 2D.
  • Valoració de l'aurícula i l'apèndix auricular esquerres.
  • Estudi de les cardiopaties congènites.
  • Guia de procediments d'intervencionisme percutani.
  • Valoració de masses de tumors intracardíacs
 • Ressonància magnètica cardíaca. Centro Médico Teknon és un dels pocs centres privats que actualment disposa d'un equip de ressonància magnètica cardíaca, una tècnica d'última generació per a l'avaluació de pacients amb cardiopaties, i de la tecnologia més avançada per dur-la a terme (equip RM d'alt camp, antena específica per a estudis cardíacs, programari avançat de reconstrucció d'imatges i enregistrament de CD i impressió d'imatges de color).
 • TCTCTC Multidetectora (TC-MD) Coronària. La TC-MD coronària de 64 corones és una nova tècnica que permet la visualització de les artèries del cor sense la necessitat d'introduir catèters. Es recomana en pacients amb dolor toràcic en estudi amb risc intermedi de patir malaltia coronària o dolor toràcic atípic, o aquells que han fet proves d'esforç amb resultat dubtós. Consisteix en un escàner helicoidal amb temps de rotació d'alta velocitat que permet adquirir imatges del cor en moviment mentre el pacient és desplaçat cap a l'interior de l'escàner.

  Teknon disposa, a més, d'un equip de tomografia computada de nova generació, que permet obtenir la imatge del cor en la quarta part d'un segon, el temps d'un únic batec, a més de poder adquirir imatges amb molt baixes dosis de radiació, fins al 82 % menys.

  Les tècniques d'angioTAC són també imprescindibles en l'estudi de la vàlvula aòrtica, aorta i artèries perifèriques, en aquells pacients als quals se'ls ha de fer un procediment d'implant de vàlvula aòrtica transcatèter (TAVI) sense necessitat de cirurgia.

 • PET-TC. Els equips PET/TC proporcionen una combinació de la informació metabòlica de les imatges PET (tomografia d'emissió de positrons) i la informació morfològica de la imatge TC en una simple exploració. Les imatges del cos humà obtingudes amb aquesta tècnica s'utilitzen per avaluar diverses malalties, entre les quals cal destacar les cardíaques. Permet determinar el flux sanguini al cor i avaluar els signes de malaltia coronària. S'usa per determinar zones de funcionament reduït que estan vives i el teixit cicatricial causat per un infart previ. Juntament amb l'estudi de perfusió miocàrdica, les PET permeten diferenciar entre el múscul cardíac no funcional i el múscul cardíac encara viable, que es podria beneficiar d'un procediment com l'angioplàstia o el bypass coronari per restablir el flux sanguini i millorar el funcionament del cor. També és molt útil en el diagnòstic d'infeccions de les estructures cardíaques i les pròtesis valvulars.