Com es pot dur a terme la cirurgia sense sang?

La cirurgia sense sang es pot realitzar amb una planificació i preparació acurades per detectar les situacions de risc de sagnia, i la identificació i tractament de l’anèmia preoperatòria. Aquesta anèmia preoperatòria es pot tractar a través de l’ús de determinada medicació i suplements de ferro que s’administren unes setmanes abans de la cirurgia per estimular la producció de glòbuls vermells.

Durant la cirurgia, la sang pot ser conservada utilitzant una tècnica quirúrgica i anestèsia, mitjançant la millor tecnologia per prevenir o detenir la sagnia excessiva. En molts casos, la pèrdua intraoperatoria de sang pot ser recuperada, reciclada i retornada al pacient.