Quins són els avantatges per al pacient que decideix aplicar criteris d’estalvi transfusional?

Una política restrictiva transfusional aporta múltiples beneficis al pacient, com:

  • La preservació d’un bé escàs, com és la sang.
  • L’increment en la seguretat del pacient.
  • La reducció del temps d’estada hospitalària.
  • La reducció d’exposicions potencials a alteracions immunològiques secundàries a la transfusió.