Abdominal

Tècnica ultrasonogràfica no invasiva que permet obtenir imatges dels diferents òrgans intrabdominals: fetge, vesícula biliar, melsa, pàncrees, ronyons, etc. i valorar si hi ha malaltia o no, amb la determinació de l'extensió, el tipus i la mida, entre altres, de les possibles lesions.