Càpsula Patency

La càpsula Patency, de la mateixa mida que la càpsula endoscòpica GIVEN, és una càpsula farcida de bari la coberta es desintegra a partir de les 40-72 hores d'estar en el intestino.
capsula2

Serveix per assegurar l'absència d'estenosi (estretors) a l'intestí prim, que produirien una retenció de la càpsula endoscòpica.

S'utilitza en els casos en què les proves d'imatge convencionals no poden descartar la presència d'estenosi com a tècnica de prova abans de realitzar l'estudi endoscòpic de l'intestí prim amb la càpsula GIVEN.

En absència d'estenosi, la càpsula s'expulsa sencera en les primeres 72 hores.

En cas d'estenosi o altres causes de retenció de la càpsula, després d'estar retinguda 72 hores es desfà i s'elimina deformada i buida. En aquests casos, l'estudi amb càpsula endoscòpica no està indicat.

La utilització prèvia del càpsula Patency és un factor més de seguretat per a l'estudi amb videocápsula, ja que la retenció de la mateixa en una zona estenòtica és la complicació més freqüent associada al seu ús.