Com es pot prevenir?

La vacunació massiva de la nostra població infantil contra el Haemophilus tipus B, el meningococ tipus C i el Pneumococ, han fet pràcticament desaparèixer aquests tipus de meningitis en el nostre entorn. Per desgràcia no existeix encara cap vacuna contra el Meningococ tipus B, per la qual cosa aquesta segueix sent la primera causa de meningitis bacteriana en el nostre medi.

Una altra via d'intervenció és l'administració d'una profilaxi amb antibiòtic (normalment Rifampicina) als possibles contactes quan s'ha detectat un cas per tal d'evitar la propagació a través de portadors sans faringes. Aquesta profilaxi és molt efectiva en el cas dels Meningococs i del Haemophilus, i poc efectiva en el Pneumococ. No és necessària utilitzar-la en casos de meningitis causades per virus.