Tendinopaties (model animal equí)

Els diferents estudis efectuats en l'àmbit de l'Hospital Clínic Veterinari de la Universitat Autònoma de BarcelonaEste enlace se abrirá en una ventana nueva indiquen que el PRP es pot utilitzar de forma segura en l'espècie equina i representa una alternativa nova i valuosa per al tractament de lesions tendinoses ja que pot proporcionar factors de creixement que acceleren la curació, milloren els percentatges de curació i disminueixen les recaigudes en comparació amb els tractaments convencionals de la medicina reparativa.

Igual que passa en l'espècie humana, no ha de menystenir la importància de les característiques del PRP, que varien segons la forma de preparació ni tampoc que l’efecte depèn de la dosi aplicada. En el cas dels equins, els estudis indiquen que, per disminuir l'índex de recaigudes, els casos més greus requereixen l'administració de més dosi i més temps de recuperació.

Sembla que el recompte plaquetari inicial no té influència si el PRP es prepara a partir d'un volum de sang de 100 ml, mitjançant el mètode de tub i doble centrifugació.

Les estrictes condicions d'asèpsia que requereix el mètode de tub utilitzat per a l'obtenció de PRP no ho fan recomanable per a ús domiciliari.

El cost econòmic del tractament amb PRP obtingut pel mètode de tub i doble centrifugació és comparable al dels tractaments habituals convencionals.