Qui és candidat a una cirurgia de mama?

La cirurgia mamària tracta diferents casos encara que la intervenció més sol·licitada és l’augment mamari. Un augment mamari és correcte quan augmenta el volum de les mames de forma lògica i proporcionada. La pròtesi s’haurà d’adaptar a la nova situació dins de l’organisme on s’implanti. La relació entre la pròtesi i el cos ha de ser de confort, no forçada. Una pròtesi òptima per a una pacient pot no ser-ho per a una altra. S’ha de personalitzar al màxim el tractament, elaborant un estudi adequat del tipus de mama, del tipus de tòrax que té la pacient, de l’altura, de les dimensions, etc. Actualment això és possible perquè les pròtesis no són exclusivament rodones com abans, sinó que tenen formes determinades que s’adapten a cada situació i a cada persona. Dins del camp de l’augment mamari mereixen un esment especial les malformacions congènites. Afecta dones molt joves, amb asimetries mamàries per deformitats que condicionen la seva vida social i íntima. En aquests casos, no s’augmenta només la grandària de la mama, sinó que es modifica la forma que, de vegades, pot ser molt anòmala.