Implant coclear

L’implant coclear és un aparell que permet recuperar l’audició a les persones amb sordesa severa, sent l’únic tractament eficaç que existeix avui en dia per a aquest tipus de sordesa. Una hipoacúsia es considera severa quan el pacient no pot entendre les paraules encara que porti un audiòfon.

Mitjançant una intervenció quirúrgica es col·loca un dispositiu electrònic a l’interior de l’oïda: és l’anomenat implant coclear, que transforma el so en senyal elèctric, la qual estimularà al nervi auditiu.


implante-coclearimplante-coclear


La intervenció es realitza amb anestèsia general, requerint només una nit d’estada hospitalària. La seva durada és d’uns 90 minuts.

Després de la intervenció, la majoria de pacients necessitaran un seguiment i/o tractament logopèdic, per poder interpretar correctament la informació auditiva proporcionada per l’implant coclear, i així entendre i usar el llenguatge correctament.

Es poden col·locar en pacients entre 6 mesos i 80 anys. En pacients d’edat avançada, l’única condició és un correcte estat de salut. En el nen són molt eficaços, permetent un desenvolupament normal del llenguatge, quan es realitzen aviat (idealment abans dels 3 anys d’edat). En l’adult que ha perdut l’audició després d’haver sentit (d’haver adquirit el llenguatge), els resultats depenen del temps transcorregut des que va perdre l’audició.