Càncer de coll i de cap

Incidencia cancer de cabeza y cuelloIncidencia cancer de cabeza y cuello

El càncer és la proliferació anòmala i incontrolada d’un determinat tipus de cèl·lules. Pot créixer de manera local (al seu lloc d’origen) o bé formar metàstasi, és a dir, emigrar a altres àrees del cos.

En el cas dels càncers de coll i cap, la majoria tenen relació amb un consum considerable de tabac i/o alcohol.

Quins símptomes produirà el càncer de coll i de cap?

Cáncer cuerdas vocalesCáncer cuerdas vocalesCáncer de cuerdas vocales. Dependerá de la localización:

Càncer de cordes vocals:

Dependrà de la localització:

a) Si és a la laringe i la faringe, es produiran un o més dels símptomes següents:

i. Disfonia, és a dir, canvi de veu. Si es produeix un canvi de veu i persisteix més de 15 dies, en un pacient fumador, s’haurà de visitar l’otorinolaringòleg, ja que possiblement hi haurà una afectació de les cordes vocals situades a la laringe.

ii. Dificultat a l’hora d’empassar, també anomenada disfàgia.

iii. Saliva amb sang.

iv. Una sensació de dolor o irritació al coll i/o en una de les orelles.

v. Aparició d’un bony en qualsevol àrea del coll.

vi. Dispnea: dificultat per respirar, només en casos avançats.

b) Si és al nas, sins paranasals i nasofaringe (part posterior de les foses nasals), es produiran un o més dels següents símptomes:

i. Obstrucció nasal

ii. Alteració del so de la veu

iii. Sagnat pel nas barrejat amb la mucositat nasal

iv. Sensació de taponament d’una orella

c) Si és a la boca, llengua, amígdala o paladar hi poden haver un o diverses símptomes:

i. Una úlcera en qualsevol àrea

Com es diagnostica?

FibroendoscopiaFibroendoscopia

En aquest cas, l’otorinolaringòleg disposa de diverses exploracions que es complementen:

  • D’una banda, la fibrolaringoscòpia, que es realitza a la mateixa consulta i en pocs segons.
  • D’altra banda, i en referència a les proves radiològiques, trobem: TC (tomografia axial computeritzada), ressonància magnètica nuclear i PET.
  • Després també hi ha la PAAF, que consisteix en la punció amb una agulla molt fina de la tumoració. És totalment indolora, es practica a la mateixa consulta i permet l’obtenció de cèl·lules per al seu examen mitjançant microscopi.
  • Biòpsia del teixit afectat, per així poder analitzar-ne les cèl·lules i confirmar que són canceroses.

Tractament

Dependrà de la localització, de la mida i de si hi ha afectació a distància, és a dir, metàstasi, ja sigui d’altres òrgans (pulmó, ossos), com dels ganglis limfàtics més propers al tumor.

Partint de l’exploració, les proves radiològiques i la biòpsia (que ens dirà el tipus de tumor), disposarem de la informació necessària i suficient per seleccionar el tractament adequat. Entre aquests tractaments, aïllats o combinats, hi trobem:

a) La cirurgia. Per extirpar el tumor en la seva totalitat. Generalment fem servir el làser CO2, que ens permet una extirpació completa, amb el menor sagnat possible i de manera indolora. A més, evita cicatrius innecessàries, la necessitat de traqueotomia (orifici al coll) i les dificultats a l’hora d’empassar.

Si es dona el cas que afecta els ganglis limfàtics del coll, també s’extirparan conjuntament amb el tumor.

b) Radioteràpia. Es tracta d’utilitzar radiació d’alta energia per destruir els tumors. Es pot utilitzar de manera aïllada, combinada amb quimioteràpia o complementant la cirurgia per, així, eliminar possibles restes microscòpiques de la malaltia.

c) Quimioteràpia. Consisteix en l’ús de medicaments per destruir els tumors. Pot administrar-se per via oral, intramuscular o intravenosa. També pot utilitzar-se de manera aïllada o en combinació am radioteràpia i/o cirurgia.