Tractament amb làser: nen roncador i/o amb apnees

Amigdalas adenoides

Quan les amígdales i les adenoides (vegetacions) creixen en excés seran la causa que el nen respiri amb la boca oberta, ronqui, faci soroll en respirar quan dorm, es cansi fàcilment o tingui un desenvolupament anòmal de la posició de les dents. En casos més severs, també es produiran apnees, és a dir, atures transitòries de la respiració a l’hora de dormir, retard del creixement i alteracions en el caràcter i el rendiment escolar.

En aquestes situacions, el làser CO2 permet la reducció de les amígdales per evitar-ne l’extirpació completa. Així, la intervenció pràcticament no causa dolor ni sagnat, i manté la funció amigdalar (la producció de defenses i anticossos), permetent aplicar-se a nens de molt poca edat (a partir de l’any). La tècnica clàssica, en canvi, exigeix un mínim d’edat de tres anys.

Si desitja consultar més informació pot informar-se en el llibre "El niño roncador. El niño con síndrome de apnea obstructiva del sueño" (Descargar aquí)