El vertigen de Menière. Què és?

Es tracta d’un dels tipus de vertigen més comuns. També conegut com a malaltia o síndrome de Manière, es caracteritza per la presència d’atacs e vertigen, sudoració, nàusees i vòmits acompanyats d’hipoacúsia (que serà progressiva) i acúfens (sorolls a l’orella afectada).

Si es dona el cas que el tractament inicial (mediació) no prospera, el següent pas serà procedir a l’anomenada "injecció intratimpànica de gentamicina". En aquest cas, injectarem amb anestèsia local i a la mateixa consulta un fàrmac (gentamicina) directament a l’orella amb l’objectiu d’aconseguir una concentració adequada d’aquesta medicament a l’orella interna per, d’aquesta manera, garantir la seva actuació.

La gentamicina intratimpànica és el tractament més modern i efectiu, ja que gràcies a ell, el 90 % dels pacients amb aquesta malaltia deixen de tenir crisis de vertigen i poden tornar a tenir una vida normal. El doctor Jordi Coromina del Centre Mèdic Teknon ha sigut el primer a introduir a Espanya aquesta tècnica tan utilitzada als Estats Units.