1.VPH_web_21.VPH_web_2
Displasia AnalDisplasia Anal

Displàsia anal

Les cèl·lules alterades per la infecció del VPH tenen un patró de transformació cel·lular per etapes que condueixen des de l'epiteli escatós normal a la displàsia de baix grau, la displàsia d'alt grau i el càncer invasiu.

La transformació cel·lular associada al VPH es caracteritza per una proliferació cíclica cel·lular i regressió. Una àrea d'atípia cel·lular pot progressar a displàsia de baix grau abans que aquesta torni al teixit normal. L'aparició de càncer es produeix quan una línia cel·lular particular es desferma d'aquest cicle característic i de forma lineal progressa a malaltia invasiva.

El principi bàsic de la detecció de la displàsia anal és la identificació precoç d'aquestes línies de cèl·lules proliferants que han provocat la displàsia d'alt grau irreversible o la malaltia invasiva local.