Fases del desenvolupament farmacològic en artrosi de genoll

El desenvolupament farmacològic per a l'artrosi de genoll normalment implica el descobriment i el desenvolupament de fàrmacs que poden frenar la progressió de la malaltia, alleujar el dolor i millorar la funció articular. Els passos típics implicats en el desenvolupament farmacològic de fàrmacs per a l'artrosi de genoll són:

Identificació i validació d'objectius: aquest pas implica identificar dianes moleculars potencials que tenen un paper en el desenvolupament i la progressió de l'artrosi de genoll. Aquests objectius poden incloure enzims, receptors o vies de senyalització que estan implicades en la inflamació, la degradació del cartílag o la remodelació òssia.

Descobriment de fàrmacs: un cop s'han identificat els objectius potencials, els esforços de descobriment de fàrmacs poden començar. Aquesta etapa consisteix a examinar grans biblioteques de compostos per determinar la seva capacitat d'interaccionar amb l'objectiu d'interès i modificar la seva activitat. Aquests compostos poden ser naturals o sintètics i es poden optimitzar per a la potència, la selectivitat i les propietats farmacocinètiques.

Proves preclíniques: després d'haver identificat compostos prometedors, se'ls sotmeten a proves preclíniques en models de laboratori i estudis en animals per avaluar-ne la seguretat, l'eficàcia i les propietats farmacocinètiques. Les proves preclíniques poden implicar proves de toxicitat, avaluar la capacitat del fàrmac per frenar la progressió de la malaltia i millorar la funció articular i determinar el règim de dosificació òptim.

Assajos clínics: si un candidat a fàrmacs és prometedor en proves preclíniques, pot passar a assaigs clínics. Els assaigs clínics solen incloure tres fases:

  • Assajos de fase I: aquests estudis posen a prova la seguretat i la tolerabilitat d'un fàrmac en un grup reduït de voluntaris sans.
  • Assajos de fase II: aquests estudis avaluen l'eficàcia d'un fàrmac en un grup reduït de persones amb osteoartritis de genoll.
  • Assajos de fase III: aquests estudis avaluen la seguretat i l'eficàcia d'un fàrmac en un gran grup de persones amb osteoartritis de genoll.

Aprovació reguladora: si un candidat a fàrmac és prometedor en assaigs clínics, ha de ser aprovat per agències reguladores com l'EMA a Europa o la FDA als Estats Units.

Vigilància posterior a la comercialització: fins i tot després que s'hagi aprovat l'ús d'un medicament, es pot dur a terme investigacions en curs per controlar la seva seguretat i eficàcia a la població general.