Artrosi de genoll

Quins són els símptomes?

Els símptomes principals són:

 • Dolor: El dolor és el símptoma principal de l'artrosi de genoll. Pot ser intermitent o constant i tendeix a empitjorar amb l'activitat física. El dolor pot ser més intens en aixecar-se al matí o després de períodes perllongats de descans.
 • Rigidesa: La rigidesa articular és comuna a l'artrosi de genoll. Pot ser més notable als matins o després de períodes d'inactivitat perllongada. La rigidesa tendeix a millorar a mesura que es mou el genoll.
 • Inflamació: En alguns casos, l'articulació del genoll pot estar inflada, calenta i envermellida. La inflamació és el resultat de la resposta inflamatòria causada pel desgast i dany al cartílag.
 • Limitació del moviment: A mesura que avança l'artrosi de genoll, és possible que s'experimenti una disminució del rang de moviment de l'articulació. Es pot tenir dificultat per doblegar o estirar completament el genoll afectat.
 • Crepitació: Es pot sentir o escoltar un cruixit, espetec o sensació de fricció en moure el genoll. Això es coneix com a crepitació i és causat per la fricció entre els ossos desgastats.
 • Deformitat: En casos més avançats d'artrosi de genoll, hi pot haver una deformitat visible a l'articulació, com una desviació cap a dins o cap a fora de la cama.

Quins tractaments hi ha actualment?

Tractament conservador.

Teràpia física:

La fisioteràpia exerceix un paper fonamental en el tractament de l'artrosi de genoll. Els exercicis específics poden ajudar a enfortir els músculs que envolten l'articulació, millorar la mobilitat, alleujar el dolor i augmentar l'estabilitat del genoll.

Pèrdua de pes:

Si hi ha excés de pes o obesitat, perdre pes pot reduir la càrrega sobre el genoll i disminuir els símptomes de l'artrosi.

Teràpia farmacològica oral:

Analgèsics i Antiinflamatoris No Esteroideus (AINEs): Els analgèsics com el paracetamol, poden ser útils per alleujar el dolor lleu a moderat. Els AINEs, com l'ibuprofè o el naproxè, entre d'altres, tenen propietats analgèsiques i antiinflamatòries més eficaces en artrosi i poden proporcionar més alleugeriment del dolor en actuar reduint la inflamació. Tot i això, és important tenir en compte que els AINEs poden tenir efectes secundaris gastrointestinals i cardiovasculars, especialment amb el seu ús a llarg termini.

Inhibidors selectius de la ciclooxigenasa-2 (COX-2): Aquests medicaments, com el celecoxib, són una classe d'AINEs que es dirigeixen específicament a l'enzim COX-2, implicat en la inflamació. Els inhibidors de la COX-2 poden proporcionar alleugeriment del dolor i reduir la inflamació amb menys risc d'efectes secundaris gastrointestinals en comparació amb els AINEs tradicionals. Tanmateix, també s'ha associat l'ús prolongat d'inhibidors de la COX-2 amb més risc cardiovascular.

Teràpia farmacològica tòpica:

 • AINEs tòpics: Els AINEs tòpics, com el gel de diclofenac, s'apliquen directament sobre la pell a la zona del genoll afectat. Aquests medicaments tenen propietats antiinflamatòries i analgèsiques que poden alleujar el dolor i reduir la inflamació local. Els AINEs tòpics tenen l'avantatge de tenir menys efectes secundaris sistèmics en comparació dels AINEs orals.
 • Capsaïcina: La capsaïcina és un compost derivat del xili picant que s'utilitza en forma de crema tòpica. Es creu que la capsaïcina ajuda a alleujar el dolor a l'artrosi de genoll mitjançant la reducció de la substància P, una substància química relacionada amb la transmissió del dolor. La capsaïcina pot causar una sensació de cremor o picor a la pell, però aquest efecte generalment disminueix amb el temps.

Infiltracions intraarticulars:

 • Infiltracions de Corticosteroides: Els corticosteroides, com la triamcinolona, ​​s'utilitzen per reduir la inflamació a l'articulació del genoll i alleujar el dolor associat amb l'artrosi en pacients amb sinovitis. Aquests medicaments tenen propietats antiinflamatòries i analgèsiques. Els corticosteroides s'administren mitjançant una injecció directa a l'articulació del genoll i poden proporcionar alleugeriment del dolor a curt termini. Tot i això, el seu efecte és temporal i no tenen un efecte reparador sobre el cartílag danyat.
 • Infiltracions amb àcid hialurònic: L'àcid hialurònic és una substància que es troba naturalment al líquid sinovial de les articulacions. En el tractament de l'artrosi de genoll, es pot injectar àcid hialurònic a l'articulació per millorar la lubricació i amortiment, alleujant el dolor i millorant la mobilitat. L'àcid hialurònic injectable actua com un suplement per reemplaçar o augmentar el líquid sinovial deteriorat a l'articulació del genoll afectat.
 • Infiltracions amb Factors de Creixement Plaquetari o Plasma Ric a Plaquetes (PRP): El PRP és un producte derivat de la sang del propi pacient. S'obté en prendre una mostra de sang, centrifugar-la per separar els components i després injectar la porció rica en plaquetes a l'articulació del genoll. El PRP conté concentracions més altes de factors de creixement i proteïnes que poden ajudar a estimular la reparació i regeneració del teixit danyat a l'articulació del genoll. Es creu que el PRP pot millorar els símptomes de l'artrosi i promoure la regeneració del cartílag.

Cirurgia:

 • Artroscòpia: En alguns casos, es pot fer una artroscòpia per tractar certs problemes associats amb l'artrosi de genoll, com l'eliminació de fragments de cartílag o reparació de teixits danyats.
 • Osteotomia: En casos seleccionats, es pot fer una osteotomia, que implica la correcció quirúrgica de l'alineació de la cama per redistribuir la càrrega sobre l'articulació del genoll.
 • Reemplaçament total de genoll (artroplàstia de genoll): Si l'artrosi de genoll és greu i els tractaments conservadors no ofereixen alleugeriment, es pot considerar l'opció de reemplaçar l'articulació del genoll amb una pròtesi artificial.

Quins tractaments esperem en un futur?

L'artrosi de genoll és una malaltia complexa que involucra diferents processos biològics i mecanismes patològics. Hi ha línies de recerca tremendament actives sobre les quatre dianes intraarticulars que es consideren clau en l'artrosi de genoll:

 • Cartílag articular: El cartílag articular és una de les dianes principals en el tractament de l'artrosi de genoll. L'objectiu és protegir i promoure la regeneració del cartílag fet malbé. S'estan investigant teràpies que estimulen la proliferació i diferenciació de les cèl·lules del cartílag, així com la inhibició dels enzims que degraden el cartílag, com les metal·loproteïnases de matriu (MMPs).
 • Membrana sinovial: La membrana sinovial que recobreix l'articulació del genoll també juga un paper important a l'artrosi. Es produeix una inflamació sinovial crònica a l'artrosi, cosa que contribueix a la progressió de la malaltia. S'estan estudiant teràpies que se centren en la regulació de les citocines inflamatòries, com la interleucina-1 (IL-1) i el factor de necrosi tumoral alfa (TNF-α), per reduir la inflamació a la sinovial.
 • Os subcondral: L'os subcondral, ubicat sota el cartílag, també es veu afectat a l'artrosi de genoll. Es produeix un remodelat ossi anormal, amb la formació d'esperons ossis i canvis en la densitat òssia. S'estan investigant teràpies que regulen l'activitat dels osteoclasts i els osteoblasts per mantenir un equilibri adequat en la remodelació òssia.
 • Inflamació neurogènica: A l'artrosi de genoll, també hi ha una contribució de la inflamació neurogènica, que involucra els nervis sensorials de l'articulació del genoll. Aquesta inflamació pot contribuir a la sensibilització ia laugment del dolor. S'estan investigant teràpies que se centren en els neurotransmissors i els receptors al sistema nerviós per modular la resposta al dolor i reduir la inflamació neurogènica.

Consells:

En el cas de patir dolor al genoll, heu d'acudir al vostre reumatòleg, rebre una valoració clínica, i si escau, realitzar les exploracions complementàries que el vostre reumatòleg consideri si és el cas. Després de l'avaluació, cal comentar els riscos i beneficis de les teràpies existents i aleshores triar l'estratègia de tractament que s'ajusti al cas concret.