Lumbàlgia

La lumbàlgia és una afecció mèdica comuna que afecta milions de persones a tot el món. S'estima que el 80% de les persones experimentaran lumbàlgia en algun moment de les seves vides. El diagnòstic, fenotips i tractament de la lumbàlgia varien segons la causa subjacent del dolor.


Diagnòstic:

El diagnòstic de la lumbàlgia es fa mitjançant una combinació d'examen físic, història mèdica i estudis d'imatges. Durant l'examen físic, el metge avaluarà el rang de moviment, la força i la sensació a la part baixa de l'esquena i les cames. També poden fer proves específiques, com ara la prova d'elevació de la cama recta, per avaluar la presència de lumbàlgia. Els estudis d'imatges, com ara radiografies, ressonància magnètica (MRI) o tomografia computaritzada (TC), es poden utilitzar per visualitzar l'abast de qualsevol dany o anomalia a la part baixa de l'esquena.


Fenotips:

Hi ha diversos fenotips o patrons de lumbàlgia. Els més comuns són lumbàlgia mecànica, lumbàlgia radicular i lumbàlgia axial.

  • Lumbàlgia mecànica: aquest fenotip es caracteritza per un dolor a la musculatura paraespinal que empitjora amb el moviment i l'activitat. Sovint és causat per distensió muscular, esquinç de lligaments o disfunció articular a la part baixa de l'esquena.
  • Lumbàlgia radicular: aquest fenotip es caracteritza per dolor que irradia cap avall de la cama a causa de la compressió o irritació d'una arrel nerviosa espinal. Sovint és causat per una hèrnia de disc o estenosi espinal.
  • Lumbàlgia axial: aquest fenotip es caracteritza per dolor que es localitza a la part baixa de l'esquena i no està associat amb cap irradiació de dolor a les cames. Sovint és causat per malaltia degenerativa de disc, de larticulacions facetari i altres vegades és causada per la presència duna espondiloartritis.

Tractament:

El tractament mèdic de la lumbàlgia, o mal d'esquena baixa, depèn de la causa subjacent i la gravetat dels símptomes. Algunes de les opcions comunes de tractament són:

Repòs i activitat modificada:

  • En casos lleus de lumbàlgia, el repòs relatiu i evitar les activitats que empitjorin el dolor pot ser útil.
  • Es recomana incorporar gradualment activitats físiques suaus i exercicis d'enfortiment muscular sota la supervisió d'un professional de la salut.

Medicaments analgèsics i antiinflamatoris no esteroïdals (AINE):

  • Medicaments com l'ibuprofè i el naproxè poden alleujar el dolor i la inflamació. No obstant això, aquests han de ser prescrits per un metge, ja que poden tenir contraindicacions en alguns pacients.

Relaxants musculars:

  • En alguns casos, els relaxants musculars poden ajudar a alleujar el dolor associat amb la lumbàlgia, especialment si hi ha espasmes musculars significatius.

Fisioteràpia:

  • La fisioteràpia juga un paper important en el tractament de la lumbàlgia. Els fisioterapeutes poden proporcionar tècniques de teràpia manual, exercicis d'enfortiment i estiraments específics, així com educació sobre la postura i l'ergonomia.

Teràpia de calor:

  • L'aplicació de calor a la zona afectada pot alleujar el dolor. Es poden utilitzar compreses calentes.

Injeccions epidurals:

  • En casos de lumbàlgia crònica o persistent, segons l'etiologia de la lumbàlgia, pot ser útil administrar injeccions epidurals de corticosteroides a l'espai epidural al voltant dels nervis espinals per reduir la inflamació i el dolor.