Tractament amb làser

Què és el làser i quins avantatges té?

El làser CO2 consisteix en una llum que es genera de manera artificial i que actua amb una precisió molt alta, tant si és per a tall com per a coagulació. Permet concentrar tota l’energia en un sol punt gràcies a la capacitat que té de desplaçar-se en la mateixa direcció de manera paral·lela i concentrar tots els seus rajos en un sol color. D’aquesta manera, podríem dir que actua com un "bisturí de la llum".

La Unitat d’Otorinolaringologia disposa de la tecnologia capdavantera necessària per aplicar el làser a les diferents àrees de l’otorinolaringologia.

Els avantatges del làser són:

  • Evita o disminueix l’ingrés hospitalari, així com el dolor postoperatori.
  • Minimitza el dolor quirúrgic i el sagnat operatori.
  • Accelera la cicatrització.

Aplicacions del làser en otorinolaringologia:

  • Tractament amb làser: nen roncador i/o amb apnees
  • Tractament de l’adult roncador i/o amb apnees
  • Tractament amb làser: obstrucció nasal