Quins són els factors de risc?

Els factors de risc coneguts es basen en una constitució determinada del pacient i en agressions exteriors conegudes com a nocives. Les persones que:

  • tenen poca melanina (pigment que protegeix del sol)
  • tenen ulls clars i cabells rossos o pèl-roigs
  • es cremen amb facilitat en prendre el sol

compten amb més probabilitats, entre 20 i 30 vegades més, de tenir un càncer de pell en la seva vida que les morenes que es bronzegen amb facilitat.

  • Les persones amb nevus atípics (pigues de forma irregular i una mica més grosses de l'habitual) o que en tenen gran quantitat (més de 20) han de consultar la possibilitat d'aparició de càncer de pell. Aquesta mena de pacients poden tenir, a més, una història familiar o personal de càncer de pell, factors que, per ells mateixos, indiquen un risc més elevat.
  • Els pacients que tenen un sistema immunitari deficient ("les defenses"), bé per malaltia o per la presa de medicaments per evitar un rebuig d'un trasplantament, per exemple, estan "debilitats" davant l'aparició d'un tumor cutani.
  • L'agressió més estudiada és la radiació solar. És coneguda la influència de la cremada solar (sobretot durant la infantesa) en el futur desenvolupament del càncer de pell. Com més cremades, més probabilitats (pot consultar l'apartat que s'hi dedica al llibre Cuando calienta el sol)